Consultanta specializata de mediu

Revitalco Management & Consulting detine competente deosebite in accesarea fondurilor europene in cadrul Programului Operational Sectorial de Mediu, in special protectia sistemului de arii naturale protejate, inclusiv reteaua Natura2000. Avand un portofoliu complex de proiecte in acest domeniu, echipa de experti poate elabora documentele necesare si poate oferi asistenta necesara pe durata intregii perioade de finantare si implementare a unui proiect.

Servicii acoperite:

 • Informare – Informarea, evaluarea si identificarea celor mai corespunzatoare surse de finantare:
 • Prezentari cu privire la posibilitatile de finantare;
 • Evaluare Economico-Financiara;
 • Evaluare administrativa;
 • Identificarea oportunitatilor si solutiilor de business;
 • Analiza cu privire la eligibilitatea organizatiei pe baza unui program de finantare;
 • Identificarea surselor de finantare;
 • Finantare – Proiectarea si elaborarea documentelor necesare pentru a obtine finantari:
 • Planuri de Business;
 • Analiza de cost-beneficiu si sensibilitatea la risc;
 • Documentelor financiare;
 • Cerere de finantare;
 • Plan de business;
 • Studii de pre-fezabilitate;
 • Cercetari de piata;
 • Studii de oportunitate;
 • Proiectare tehnica;
 • Strategii de marketing;
 • Implementare – Asistenta si consultanta in implementarea proiectelor pentru a indeplini cerintele de contractare:
 • Raspunsuri la scrisori de clarificare;
 • Consultanta pentru semnarea contractului cadru de finantare;
 • Dezvoltarea procedurilor de achizitii;
 • Elaborarea documentelor de rambursare;
 • Solutii tehnice si financiare pe durata implementarii proiectului;
 • Rapoarte intermediare si finale;
 • Post-implementare – Asistenta pe durata evaluarii finale a proiectelor implementate:
 • Asistenta pe parcursul vizitelor de evaluare;
 • Monitorizarea respectarii cerintelor post-implementare;
 • Asistenta in upgrade-ul/extinderea solutiilor implementate cu fonduri structurale.