Sector Privat

Fashion Manufacturing Chemical Farma Food
Furniture Foundry Retail Tourism

 

Fashion

Clienti

Romania:

Beneton (textile),

Gnoato (textile),

Italtex (umerase),

Paola (confectii),

IMP (vata sintetica),

Anton (tricotaje)

Alte tari:

Monastir (TUN),

Benetton (textile),

Nis (SRB)

Studii de caz – textile

Benetton

Optimizarea proceselor şi control total al circulației comenzilor în România şi a costurile aferente.
Benrom srl este compania controlată de Grupul Benetton în România, înfiinţată în 2005, pentru a îmbunătăţi controlul fluxului de prelucrare în laboratoarele externe prezente în ţară. 2 sunt principalele centre logistice (Sibiu şi Iaşi) – destinate prelucrării de lână şi bumbac, şi aproximativ 60 de laboratoare sau terțiari distribuiți pe întreg teritoriul, care efectuează faze sau cicluri complete de producţie. Acest lucru permite companiei să gestioneze un volum total de 40 de milioane de articole de îmbrăcăminte pe an, asigurând Grupului Benetton controlul direct asupra producţiei şi asupra circulației comenzilor.

NECESITĂȚI

Construirea unui sistem integrat capabil să gestioneze în timp real circulația comenzilor în cele două sedii românești: menținând astfel controlul asupra fluxului operațional, de la circulația produsului semifabricat la produsul finit.
Organizarea și analizarea fluxului de date intrate din Italia spre România, permitând integrarea dintre partea industrială Benind și asociata Benrom srl.

SOLUȚIA

Benrom a fost asociată a participat activ în implementarea sistemului de management Fluentis. Faza iniţială de lucru a vizat centralizarea platformei server în serverele din Italia, lucru care a permis realizarea proiectului în doar şase luni.
Benrom este acum capabil

 • să controleze și să identifice fluxul întregii producții din România
 • să monitorizeze încărcarea şi descărcarea comenzilor şi a costurile aferente, permițând personalului să se concentreze pe optimizarea procesului și pe controlul neconformității în prelucrare.

În faza a doua a fost introdus un instrument de raportare, cu scopul de a face societatea autonomă în ceea ce priveşte raportarea producției și a comenzilor în lucru.
Folosind programarea proceselor care asigură raportarea imediată a neconformităților, a fost optimizată în cele din urmă automatizarea controalelor.

BENEFICII

Utilizarea Fluentis, cu asistenţa oferită la pachet, a făcut ca Benrom srl să aibă astăzi:

 • controlul total asupra circulației comenzilor în România şi asupra costurile aferente
  Optimizarea proceselor a dus la creșterea competitivă a companiei, în principal din cauza capacității de a produce un număr tot mai mare de articole.

 

Industrial (SIDERURGIC)

Clienti

Romania:

Thyssen Krupp (lifturi),

Samarcu (zincare),

Zincheria (zincare)

Alte tari:

Bologna (ITA),

Multipack (metalmecanica),

Vicenza (ITA),

FAC

Studii de caz – metalmecanica

FAC srl

„.. avem acum, pe lângă o operativitate mai fluidă, o viziune a datelor şi a proceselor firmei mai rapide şi mai exacte. O asistenţă punctuală, disponibilă şi caracterizată de profesionalism nasc noi soluţii pentru viaţa de zi cu zi a companiei noastre, îmbogăţind deja vasta experiență a solutiei Fluentis” Administratorul Fac SRL.
FAC SRL este o firmă lider în furnizarea de componente mecanice de înaltă calitate pentru uși și porți rezidențiale și industriale. O atenţie deosebită la nevoile proprilor clienţi, de pe piaţa în general şi capacitatea de a interpreta nevoile lor au contribuit la o creştere de-a lungul anilor şi de a consolida propria experiență în avantajul unei calități excelente de produse și servicii oferite clientului.

NECESITĂȚI

 • Un sistem informatic integrat de la administrare la trezorerie, controlul gestiunii, de la vânzări la achiziţii, de la logistică la producţie;
 • Eliminarea replicării de informaţii între vechea gestiune și departamentul logistic, folosind un singur sistem integrat;
 • Gestionarea fluxurilor logistice interne a depozitului in timp real;
 • Gestionarea activităţilor de inventar în mod rotativ fără întreruperi;
 • Gestionarea programării transporturilor în funcţie de materialul disponibil;
 • Programarea producţiei (MPS) cu logică referitoare la estimarea vânzărilor analizate din punct de vedere al consumului mediu zilnic şi punctul de reordonare;
 • Gestionarea  capacității centrului de muncă printr-o diagramă Gantt în Fluentis;
 • Gestionarea progresului de producţie în mod automat, evidențiind timpii efectivi de lucru;
 • Gestiunea activitătilor cu monitorizarea materialelor din depozit și progresele prelucrării acestora;
 • Gestionarea controlului costurilor efective de achiziţie şi de producţie, cu posibilitatea actualizării automate conform standardelor;
 • Gestionarea grafică a costurilor materiilor prime pentru a defini politicile privind preţurile de vânzare ale produselor finite;

SOLUȚIA

A fost implementat Fluentis, un sistem informatic integrat pentru gestionarea tuturor funcţiile de afaceri, împreună cu Fluentis MOBILE, pentru gestionarea logisticii interne printr-un dispozitiv Wi-Fi. Datorită colaborării dintre FAC şi echipa de implemtenare Fluentis, a fost posibilă crearea unui proces de inovare, introducând o gamă largă de tehnologii contemporane:

 • Fluentis ca ERP evoluat pentru gestionarea afacerii în domenii precum  Administraţie, Trezorerie, Controlul gestiunii, Achiziții, Vânzări, Logistică şi Producţie.
 • Acoperire Wi-Fi în departamentele de producţie şi logistice pentru introducerea a Fluentis MOBILE, pentru a efectua toate fluxurile logistice în mod structurat şi în timp real.
 • Introducerea a Fluentis MOBILE în producţie pentru gestionarea progreselor producţiei şi evidențierea timpul efectiv de lucru.
 • Introducerea unui mediu integrat de simulare pentru planificarea producţiei în ceea ce priveşte planificarea achiziţiilor de resurse interne precum și centrele de lucru şi de manoperă.

BENEFICII

 • SISTEM INTEGRAT: utilizarea de tehnologii multiple cu o bază de date a permis companiei să-şi concentreze investiţiile în produse cu valoare adăugată, mai degrabă decât de activități de replicare a datelor cu grad de risc ridicat, greoaie și neproductive
 • MANAGEMENT ÎN TIMP REAL: Un mediu ERP integrat permite companiei să strângă informaţii într-un mod structurat unde acestea sunt generate şi propagate la funcţiile lor specifice interesate. In logistică toți operatorii sunt în măsură să introducă sau sa corecteze informaţii în timp real, puse la dispoziţia altor departamente din companie.
 • GESTIONAREA PRODUCȚIEI: Odată cu introducerea sectorului de producţie Fluentis, planificatorul de producţie este capabil să analizeze comenzile de vânzare și să gestioneze fezabilitatea atât în relație cu achiziţile deja planificate sau de planificat atât în termeni de resurse considerate a fi interne sau lohn.
 • SERVICUL CLIENTI: Prin utilizarea integrată a Fluentis MOBILE și Fluentis, Fac  a recuperat în termeni de eficienţă toate funcţiile de afaceri pe care le-a dezvoltat într-un serviciu mai precis şi în timp util pentru clienţii săi.

 

Farmaceutic

Clienti

Romania:

Alfa Wasserman (distributie)

Alte tari:

Lugano (SUI),

IBSA

Studii de caz – farmaceutic

IBSA

Fuziunea dintre experienţa personalului de gestionare a IBSA şi know-how-ul tehnologic al echipei de implementare Fluentis a permis verticalizarea sectorului farmaceutic axat în special pe gestionarea tuturor cerinţelor FDA (Food & Drug Administration) în industria farmaceutică.
Fondată în 1945, IBSA a fost mult timp o companie mică, care avea mai mult de şaizeci de angajaţi şi care comercializa anumite produse pe piaţa locală. Schimbarea managementului în 1985 a adus cu sine dorința de a se dezvolta, urmărind un ambiţios program de dezvoltare pentru a crește activele societăţii şi pentru a realiza un portofoliu de produse competitive, care urma să fie extins, de asemenea, pe piaţa internaţională. Astăzi, grupul are peste 600 de angajaţi.

NECESITĂȚI

 • Dotarea cu un ERP „Pharma” axat în special pe gestionarea tuturor cerinţelor FDA (Food & Drug Administration) pentru a garanta companiei flexibilitatea necesară pentru a gestiona fluxul de producţie a întregului grup
 • Gestionarea în mod centralizat a problemelelor firmelor controlate
 • Implementarea gestiunii logistice a diferitelor unităţi de producţie situate pe teritoriu
 • Implementarea gestiunii programate ale  întreţinerii instalaţilor

SOLUŢIA

În 2005, Fluentis a fost ales pentru a aborda procesul complex de verticalizare. Fuziunea dintre experienţa  personalului  IBSA şi know-how-ul tehnologic al echipei de implementare Fluentis, a permis construirea unei verticalizări farmaceutice axată în special pe necesitățile dictate de FDA în sectorul farmaceutic.

Activitatea atentă de microanaliză în departamentele de logistică, producţie, a fluxului activ şi pasiv a permis crearea unui nivel vertical foarte calificat pentru industria farmaceutică. Producția de farmaceutice în piramida complexității de aplicare a unui sistem ERP are, desigur, primul loc. Este de fapt definită ca una dintre cele mai complexe, cu siguranţă nu din punctul de vedere algoritmic, mai degrabă în ​​termeni de trasabilitate a proceselor, automatizare a procedurilor, monitorizare a etapelor operaţionale, în special dacă sunt obiectul certificării de FDA.

BENEFICII

INSPECŢIE: posibilitatea de a inspecta toate procesele care au avut loc pentru realizarea produsului este cel mai important rezultat. Având trecute cu succes etapele de inspecţie efectuate de către personalul FDA privind coerenţa, corectitudinea şi transparenţa activităţilor de management de produs, se asigură siguranţa produsului finit către clientul final.

Identificarea: eliminarea dublei  etichetări a produselor care sunt conforme şi neconforme, sau în carantină, a fost un obiectiv important la nivelul logisticii și productiei.

MENTENANȚĂ: integrând în sistemul de producţie un modul de gestiuni a mentenanței programată, a fost un element special al eficienţei, a fost un element de eficiență  care a permis coinciderea  nevoilor de producţie cu cele ale biroului de mentenanță.

TIMP ȘI COSTURI: controlul calendarului şi costurilor de producţie legate de loturile de producţie pentru fiecare articol este un obiectiv pe deplin realizat prin gestionarea şi progresul producţiei.

 

Alimentar

Trasabilitatea loturilor

Clienti

Romania:

Dorna Lactate (lactate),

Lactalis (distributie),

Parmalat (sucuri),

Maragro (agro),

Vignadoro (vinuri)

Alte tari:

Ordano (ITA),

S. Urbano (ITA),

Eurovo

Studii de caz – Food&beverage

Eurovo

Trasabilitatea loturilor, gestionarea fermelor și depozitelor de ouă, a documentelor de import pentru tentativa de vânzare și a încasărilor.
Eurovo Group este cea mai mare firmă europeană din sectorul ouălelor, a produselor și derivatelor din ouă. Controlează şi gestionează direct toate etapele de producţie şi procesare. Are 16 centre de producţie în Europa, cu magazine şi distribuitori pe întreg teritoriul ţării. 80 de vehicule frigorifice care servesc punctele de vânzare 12/24 de ore.

NECESITĂȚI

Dispunerea de un instrument capabil să controleze în mod eficient şi sigur diferitele etape în ciclul de producţie, de la colectarea oului la livrarea la punctul de vânzare,

centralizarea gestiunii procedurilor, legând cele interne cu cele externe.

SOLUȚIA

Eurovo a ales să implementeze și verticalizeze sistemul de gestiune al Fluentis, personalizat conform caracteristicilor specifice din sectorul agro-alimentar. Acest lucru a dus la o dezvoltare şi optimizare a diverselor procese informatice, cum ar fi:

 • Schimbul de documente între societăţile din cadrul grupului: ieşirea din societatea A devine intrare la compania B
 • Trasabilitatea loturilor, gestionarea fermelor şi a depozitelor de proveniență a ouălor
 • Contabilitatea ambalajelor, cântărirea vehiculului sau a paleților individuali în intrare, cu evaluarea ulterioară a dimensiunii medii de ouă conținute
 • Liste de preţuri de vânzare cu reduceri pentru diverse produse
 • Liste de vânzări legate de fluctuaţia preţurilor de pe piaţă
 • Comisioanele agenţilor legate de preţul de vânzare
 • Transport cu eliberarea automată a ordinului de transport transportatorului
 • Valorizarea DDT-urilor de vânzare grupate în funcţie de tipul de facturare, grup de facturare, calendarul procedurii
 • Importarea documentelor a tentativele de vânzare și a încasării efectuate de aceasta
 • Ieșiri clienţi, grupate cu reduceri, inclusiv documente active și pasive

BENEFICII

Fluentis a garantat îmbunătăţiri în sectorul administrativ şi de control al companiei Eurovo, în special în ceea ce priveşte „situaţiile financiare” şi explorarea datelor, care au condus la o reducere a timpului de feedback în situaţii civile şi fiscale şi legate de clienţi şi furnizori.

Sectorul de vânzari a îmbunătăţit nivelul său de acoperire funcţională, procesul de integrare a agenţilor în formularea de comenzi şi situaţiile de raportare.

Coccovo

Soluţia integrată Fluentis este capabilă să acopere toate funcţiile necesare firmei şi să asigure trasabilitatea lotului de producţie de la crearea sa până la livrare în magazin.

Coccovo SRL a adunat o experiență de peste 40 de ani de la Cooperativa agricolă intercomunală prin intermediul căreia gestionează filiera de producţie de ouă în imediata apropiere a centrului de colectare.

Garanția unui control total pe întreaga filieră, de la hrănirea puilor, la producţia şi selecţia ouălelor, până la livrarea produsului către consumatorul final. Inclusiv transportul asigură prospeţimea absolută şi fiabilitatea produsului atât în modalitate en-gros, cât și en-detail.

Coccovo SRL se impune rapid în segmentul său de piață, cu o marcă sinonimă cu calitate şi prospeţime.

NECESITATE

 • Un sistem informatic integrat de la biroul comercial la gestiunea agenţilor / intentiile  de vânzare, de la  logistică la gestiunea achizițiilor până la administrare;
 • Automatizarea rețelei de vânzări printr-un sistem integrat SFA (Sales Force Automation);
 • Procedura „Gestionarea ouălelor” tipică pentru acest sector pentru a asigura gestionarea eficientă a comenzii clinetului;
 • Structurarea achiziționării comenzilor de către reţeaua comercială a agenţilor şi automatizarea procesului de tentativă de vânzare (gestionarea unităţi de măsură, confecționări, promotii, gestiunea casei)
 • Gestionarea programării logisticii inbound cu crearea de loturi şi gestionarea confecționării.
 • Programarea livrărilor în funcție de materialele disponibile în stoc.
 • Integrarea cu procedurile în standard EDI a fluxului de informaţii provenite din sistemul informatic al grupului CONAD.
 • Monitorizarea performanţei companiei cu un instrument de business intelligence integrat, capabil de a garanta analizarea datelor și statisticilor în timp real.
 • Gestionarea lichidităţii comisionelor în funcție de logici personalizate.
 • Gestionarea planificării logisticii externe a stocului în timp real.
 • Gestionarea campaniilor de promovare, cu logici corespunzătoare pentru calcul a comisioanelor.

SOLUȚII

Echipa Fluentis a reușit în doar trei luni să implementeze o soluție integrată care poate acoperi toate funcţiile necesare firmei şi să asigure trasabilitatea lotului de producţie de la crearea sa până la livrarea în magazin. Acest lucru se face prin instalarea al Fluentis ca soluţie ERP şi prin integrarea soluției de logistică al Fluentis MOBILE, pentru logistica internă cu transferuri în timp real, şi Fluentis SFA pentru a sprijini în timp real rețeua de vânzare distribuită în ţară. Datorită colaborării dintre Coccovo Srl si echipa de implementare Fluentis, a fost posibilă construirea unui proiect, aducînd o serie de tehnologii contemporane:

Fluentis ca ERP evoluat pentru gestionarea firmei în sectorul administrării, achiziţiilor, vânzărilor şi logisticii şi producţiei.

Includerea unei soluţii departamentale a Fluentis SFA pentru automatizarea procesului de gestionare a agenților şi a transportului în regim „tentata vendita”.

Introducerea unei soluţii departamentale de logistică a Fluentis MOBILE pentru gestionare în mod automat, în timp real, descărcarea produsului finit la gestionarea circulaţiei loturilor de producţie.

Procedura Biz cu standard EDI pentru automatizarea fluxului de informaţii din sistemul informatic al ciclului de active de CONAD.

Implementarea Business Intelligence a oferit Managementului, în mod punctual, informaţii necesare cu privire la progresul companiei.

Implementarea Supervisor pentru structurarea controlului proceselor critice în diverse domenii funcţionale cu notificări automate operaţionale.

BENEFICII

SISTEM INTEGRAT: utilizarea de tehnologii multiple împreună cu baza de date a permis companiei să concentreze propriile investiţii în produse cu valoare adăugată, mai degrabă decât în produse cu grad de risc ridicat, greoaie şi neproductive în replicarea datelor şi integrarea sistemelor.

REAL TIME MANAGEMENT: Un mediu ERP integrat oferă companiei strângerea informaţiilor într-un mod structurat acolo unde acestea sunt generate şi propagate la funcţiile specifice implicate. Astfel agenţii pot verifica disponibilitatea articolelor, încărcarea automată a comenzilor, executarea livrărilor, gestionarea inventarului in miscare şi conexiune în linie cu sediul central.

ORGANIZARE AVANSATĂ: Prin conectarea la platforma ERP al sistemului EDI CONAD, Coccovo este capabil să dobândească în mod automat evidența comenzilor pentru a asigura un flux adecvat de bunuri la reţeaua de distribuţie.

BUSINESS PROCESS AUTOMATION: Cu Supervisor, compania este capabilă să automatizeze activităţile de verificare a proceselor dintre cele mai critice, alertând utilizatorii prin e-mail în vederea adoptării unor măsuri corective, concentrându-se în aceleaşi activităţi cu valoare adăugată mai mare.

SERVICII PENTRU CLIENT: Datorită sinergiei dintre Fluentis, Fluentis MOBILE şi soluţiile verticale pentru gestionarea ouălor, Coccovo oferă clientilor săi o valoare adăugată ridicată, care vizează satisfacţia completă în termeni de eficienţă şi de servicii.

 

Mobila si decoratiuni interioare

Clienti

Romania:

Samismob (sicrie)

 

Servicii

Clienti

Romania:

Boscolo Part (contabilitate)

 

Turism

Gestiunea practicii organizării ‘’allotments-urilor’’

Clienti

Alte tari:

Roma (ITA),

Vastravel (touroperatori)

Studii de caz – Turism

Vastravel SRL

„.. un sistem integrat care ne-a permis șă optimizăm costurile de operare și să îmbunătăţim serviciile pentru clienţii noştri … ” Responsabilul CED al Vastravel
VASTRAVEL SRL este lider italian al operatorilor de turism care se ocupă cu Incoming.
Cu 30 de ani de experienţă în industria turismului, cu un personal tânăr internaţional de peste 70 de persoane, VASTRAVEL este partenerul italian de referinţă.
Tehnologia modernă folosită, profesionalismul personalului, abilitatea de a monitoriza şi asista clienţii în orice moment al călătoriei, permite a oferi servicii excepţionale cu atenţie la detalii şi pentru acest motiv mulţi clienţi se bazează pentru toate nevoile lor în Italia pe VASTRAVEL.

NECESITĂȚI

 • Un sistem informatic integrat de de la administrare la trezorerie, până la gestionarea comercială proprie a Tour Operatorilor
 • Gesiune integrată a contractelor de achiziţii cu furnizorii, în principal hoteluri, cu posibilitatea de a crea în mod automat disponibilitatea de zi cu zi a camerelor și a preţurilor sale
 • Gestiunea automată a zilelor de release/eliberare pentru a determina validitatea disponibilităților prevăzute în contractul de achiziții
 • Gestiune de tip mark-up, în valoare absolută sau procent, care în funcţie de date determină preţul final de vânzare
 • Gestiunea practicilor cu verificarea disponibilităților în timp real şi trimitere automată a confirmărilor de rezervare către clienţi şi cererile de rezervare către furnizori
 • Gestiunea rezervarilor pentru a da posibilitatea de a garanta clienţilor, diferite disponibilități
 • Gestionarea automată a achizițiilor practicilor din sistemul informatic de către principalii operatorii de turism străini
 • Site-ul B2B integrat la Fluentis cu gestionarea practicilor pentru clienţi şi gestionarea allotments/alocărilor pentru furnizori
 • Oportunitatea pentru Hoteluri de a gestiona şi schimba independent propria pagină de prezentare în interiorul site-ului B2b
 • Web Service disponibil pentru clienţi / furnizorii pentru vizualizare / modificare a disponibilităților şi includerea rezervărilor direct de la software-ul lor

SOLUŢIA

Dorința companiei Vastravel de a moderniza sistemul informatic a dus la crearea unui proiect de trecere de la vechea platformă AS400 la Fluentis a tuturor proceselor administrative, împreună cu crearea unei verticalizări în sectorul vânzarilor / achizițiilor / disponibilităților pentru a acoperi nevoile funcţionale ale unuia dintre cei mai importanți operatori italieni de turism.

Fluentis ca ERP evoluat de gestiune a afacerilor în domenii precum Administrare, Trezorerie, Control al gestiunii.

Verticalizare a Fluentis pentru gestionarea practicilor, allotments/alocărilor, contractelor de achiziții, disponibilităților, gestiunii de servicii suplimentare, cum ar fi transferul şi turul

Introducerea unui site multilingv B2B pentru includerea on-line a practicilor cu vizualizare în timp real a disponibilităților şi a preţurilor camerelor, împreună cu servicii suplimentare disponibile

Introducerea unui sistem de plăţi on-line atunci când este necesar

Site-ul B2B unde furnizorul poate interacţiona cu gestiunea allotments/alocărilor, intervenind asupra disponibilității

Introducerea Biz-Link pentru a importa fluxul de informaţii din sistemele gestionale ale clienților internaţionali importanți, generând automat practicile pe Fluentis cu verificarea disponibilităților

Serviciu de trimitere automată a confirmărilor rezervărilor către clienţi și cerere de rezervare către furnizori pentru a verifica statusul primirii acestora

BENEFICII

Sistem integrat: Utilizarea de tehnologii multiple cu aceeaşi bază de date a permis companiei să investească în produse cu valoare adăugată, decât în activități de replicare a datelor cu grad de risc ridicat, greoaie şi neproductive.

Servicii pentru client: Suită gestională capabilă de a pune la dispoziţie clienților săi, în mediu Web 2.0, informaţii în timp real, 24 de ore din 24, referitoare la disponibilitate, preţuri şi confirmare de rezervare.

Reducerea costurilor: Furnizorii au la dispoziție în mediul Web site-ul B2B și Serviciul Web Leo Portal, pentru a interacţiona cu Fluentis și pentru a notifica Vastravel cu referire la orice schimbare a disponibilităților, precum şi capacitatea de a menţine pagina de prezentare în site-ul Web. Înainte de toate aceste operaţiuni au fost efectuate manual de către operatori, cu mari costuri de operare.

Competitivitate: datorită sinergiei dintre Fluentis, Biz-Link și a site-ul ui B2b, Vastravel este acum capabil să ofere servicii cu valoare adăugată pentru clienţii săi, ducând la o creștere a satisfactiei lor. În acelaşi timp, se poate optimiza activitatea personalului, ducând la o crestere a eficienței și productivității.

 

Retail

Gestiunea practicii organizării ‘’allotments-urilor’’

Clienti

Alte tari:

Como (ITA),

Brico OK (retea brico)

Studii de caz – Retail

Brico

Brico Ok di Logatto SRL comercializează produse de feronerie, ustensile, instalaţii sanitare şi mobilier de baie, lemn, produse de grădinărit, vopsele, iluminat şi electricitate, rame şi kit mobilier, recondițonare mobilier. Aceasta se ocupă, de asemenea, cu proiectare de kit mobilier și cu proiectare gratuită de instalații de irigare de şi tăierea lemnului.

Compania are o acoperire geografică cu mai multe puncte de vânzare în teritoriu, în provinciile din Calabria, Vibo Valentia, Reggio Calabria şi Cosenza.

NECESITĂȚI

 • Gestiunea listelor de clienţi şi Fidelity;
 • Emiterea comenzilor la furnizori pentru aprovizionarea cumulativă;
 • Recepția mărfurilor, control şi verificare a materialelor primite;
 • Definirea automată a preţului de vânzare în funcţie de cumpărare;
 • Încărcarea automată a listele de furnizori din arhivele furnizorului (EDI);
 • Crearea automată de liste de preţuri şi promoţii, în funcţie de sezon şi PV;
 • Gestionarea preţul fără TVA pentru achiziție şi preţul cu TVA în vânzări;
 • Disponibilitatea în timp real de produse în punctele de vânzare şi sediul central;
 • Gestionarea circulaţiei informaţiilor între sediul central şi punctele de vânzare;
 • Gestionarea RDA de la punctele de vânzare, în scopul de a schimba furnizorul;
 • Gestionarea angajamentelor de elemente între diferite puncte de vânzare;
 • Gestionarea articolelor între diferite puncte de vânzare;
 • Stocuri în timp real, atât online cât şi offline pentru depozite aflate la distanță sau care nu sunt acoperite de reţea wireless;
 • Managementul POS cu primirea de avans şi transfer de cont.
 • Statistici de vânzări, pe operator, PV şi categorie de produs.

SOLUȚII

Au fost abordate teme de verticalizare pentru sectorul comerţului cu amănuntul, astfel încât Fluentis să poată să se confrunte pe piață cu firme de producţie, dar și cu GDO organizat.

Analiza împărțită cu structura parteneră a permis concentrarea în special pe zona de vânzări și logistică a Fluentis.

Adaptarea la gestionarea preţului cu TVA în toate procedurile permite acum identificarea Fluentis nu ca ERP orientat doar la companii de producţie, ci şi spre distribuție cu puncte de vânzare către clientul final.

Gestionarea circulației, văzută ca un proces de replicare a informaţiilor între punctul de vânzare şi sediile centrale, permite derularea fluxului de informații necesare în organizarea logisticii și a organizării în mod transparent.

BENEFICII

SISTEM UNIFAT: controlul automat al tuturor informaţiilor provenite de la punctele de vânzare a simplificat în mod semnificativ activităţile de comunicare cu punctele de vânzare în ceea ce privește articolele şi listele.

REAL TIME MANAGEMENT: posibilitatea de a obține disponibilitățile tuturor articolelor din orice magazin oferă avantajul de a putea rezerva în timp real materialul prezent într-un alt magazin şi posibilitatea de transfer printr-un sistem organizat de documente.

Organizare pro-activă: cu Supervisor compania reușeste să aibă o evidență asuptra tuturor controalele privind produsele, inventarul sau resortare pentru fiecare magazin.

LOGISTICA: Prin WMS al Fluentis MOBILE este posibilă realizarea rapidă a unui inventar care să localizeze produsele astfel încât să păstreze o evidență fizică și contabilă, subliniind motivele în caz de discrepanţe.

BUSINESS INTELLIGENCE: Este posibilă controlarea performanţelor al fiecărui magazin în termeni de valori generale şi medii pe departament, categorie de produse până la articol individual vândut.

 

CONSTRUCTII

Clienti

Romania:

General Beton (betoane),

Collini Lavori (asfaltari),

Germina Building (constructii),

Europrefabricate (prefabricate),

Eurocaramida (ceramica),

Tempini (pardoseli),

Alte tari:

Sousse (TUN),

Beneral Beton (betoane),

Gregoris

Studii de caz – Constructii

Gregoris

Scopul realizat este integrarea completă a proceselor de configurare cu modulul de gestiunea al Fluentis
Din 1980 activitatea de bază a firmei Gregoris este construcția din lemn. Prezentă în nord-est, cu o structură de peste 50 de persoane, Gregoris Legnami este o firmă care urmează îndeaproape fazele de proiectare şi construcţie de case și acoperișuri din lemn. Organizarea de proiecte, ingineria de soluţie la cheie, sunt fazele atent create și controlate prin procesul de verificare şi monitorizare a personalului companiei

NECESITĂȚI

 • configurarea rapidă a caracteristicilor acoperișurilor sau a caselor pe baza nevoilor clientului
 • răspunderea rapidă la toate elementele ofertei în etapele intermediare
 • urmărirea tuturor etapelor de la proiectare la producţie, aprovizionare şi construcţie a produsului
 • monitorizarea continuă a proiectului în toate fazele, semnalând eventuale probleme legate de profit
 • operarea în toate departamentele companiei cu un sistem ERP integrat
 • organizarea întregii documentaţii de proiect pentru o comandă
 • Automatizarea fluxului logistic printr-un WMS integrat.

SOLUŢIA
Proiectul a constat in realizarea configuraţiei acoperisurilor, a caselor de lemn cu ajutorul modului Visual Taylor. Scopul realizat este integrarea completă a procesului de configurare cu modulul de managment al Fluentis. Divizarea în mod nativ a schimbului de informaţii între cele două produse a permis capacitatea de proiectarea, configurarea şi costificare a comenzilor care urmează să fie efectuate, producând o reutilizare a informaţiei la niveluri. Informaţiile sunt toate integrate fără a fi nevoie să se reordoneze datele.

BENEFICII
VITEZĂ: Printe pincipalele beneficii este creşterea performanţelor în realizarea bugetului, finalizat deja într-o etapă, chiar industrială a proiectului. Este de fapt tangibilă capacitatea companiei Gregoris de a obţine foarte repede configuraţie tehnică / economică a unei structuri din  lemn, mai degrabă decât o casa climatică.
TIMP REAL: Fluxul de informaţii în timp real între diverse birouri ale companiei de la proiectare la faza comercială, producţie şi logistică, de la adminsitrare la până la direcţiunea de companie, fără nici o redundanţă.
CONTROL: Datorită unui set de informaţii în timp real,este posbilă gestionarea proiectului clientului în mod eficient, care să permită direcțiunii capacitatea de a lua decizii imediate pe baza unor evenimente au situaţii neprevăzute.

General Beton

Pentru a îmbunătăţi controlul producţiei stabilimentelor externe printr-un sistem de management integrat precum Fluentis.
General Beton România srl, companie a Grupului Tonon, operează în sectorul extracţiei şi prelucrării pietrei pentru producerea betonului. Fondată în 1998, are 6 fabrici în România şi 200 de angajaţi. Deţinută în procent de 100% de General Beton Triveneta spa, compania este controlată în ceea ce privește administrarea, finanţele, tehnic şi tehnologia și informaţia.
NECESITĂȚI

 • Centralizarea într-o bază de date unică a informațiilor de producţie provenite de la sase stabilimente din România
 • Verificarea  în mod regulat şi în timp real (în cele două birouri administrative din România), datele de la statiile de producţie. Acest lucru facilitează accesul în timp util a datelor de către compania mamă General Beton Triveneta

SOLUŢIA
General Beton Triveneta a implementat în România sistemul de management Fluentis, cu interfaţă multilingvă, uşor de accesat pe web prin intermediul unei autentificări securizate.
Noul sistem este capabil să susţină cu un modul particularizat managementul ciclului  activ şi pasiv, şi să includă un modul standard de gestionare a conturilor în conformitate cu impozitele și taxele locale.

 • Statiile de producţie au fost conectate la sistemul de gestionare instalat pe serverele localizate la centrul de date al Fluentis, cu avantajul de a folosi sisteme de protecţie şi back-up de date. Pentru a face acest lucru a fost creată o Rețea Virtuală/Virtual Area Network (VAN), care sprijină tehnologia ADSL în România, informația transmisă fiind securizantă în Internet, asigurând acesteia confidenţialitate
 • Fluentis permite acum companiei General Beton să cunoască volumul vânzărilor în timp real: comezile  introduse este asociate cu nota de livrare, pe care este înregistrat semnătura de acceptare a mărfurilor de către client.
 • Sistemul încorporează datele referitoare la ciclul activ cu informaţii privind stocurile de materii prime pentru fiecare instalaţie, permițând companiei să
  – Monitorizeze progresul propriilor consumuri
  – Îmbunătăţească gestiunea inventarului, optimizând planificarea reorganizării materialului.
 • Modul de gestiune a contabilității a Fluentis permite sediilor administrative româneşti să reducă timpul necesar pentru a finaliza bugetele administrative.

BENEFICII
O colaborare strânsă între echipa de implementare Fluentis şi General Beton Triveneta a permis optimizarea sistemului de management in funcție de nevoile specifice ale clientului, care astăzi:

 • Are acces facil la datele de producţie (inventarul materiilor prime; volumele zilnice de vânzări din fabrici)
 • A îmbunătăţit controlul producţiei (având informații în timp real)
 • Compară regulat rezultatele unei perioade cu bugetul estimat
 • Efectuează analiza de profitabilitate per unitate/stabiliment
 • Cunoaşte situaţia financiară a clienţilor şi poate pune în aplicare măsuri corective pentru a reduce expunerea lor
 • Are un modul de contabilitate ad hoc pentru România, care permite resurselor umane să optimizeze timpul lor cu activităţi cu valoare adăugată mai mare

 

COMERT SI DISTRIBUTIE

Clienti

Romania:

Ecas Electro (distributie)

Alte tari: 

Verona (ITA),

Ambre Italia (ceasuri)

Studii de caz

Ambre Italia

“..datorită soluţiilor complete oferite de către Fluentis putem lucra cu un singur furnizor în sectorul IT, cu avantaje considerabile în ceea ce priveşte soluţiile integrate şi costurile … „CEO Ambre Italia
Cu aproape o jumătate de secol de experienţă în domeniul ceasurilor și cu un portofoliu de mărci de prestigiu, Ambre ITALIA condusă de către Președintele și CEO Fedele Lucio, a reuşit să combine o imagine elevată de produse cu o politică comercială „orientată spre client”.
O strategie câştigătoare care a permis filialei italiane a grupului să dezvolte o cifră de afaceri de 30 de milioane de euro numai în ultimii ani de activitate.
Operează în teritoriul italian cu o reţea consolidată de 34 de agenți și peste 1500 de bijuterii calificate.
NECESITĂȚI

 • Un sistem informațional integrat de la administrare la trezorerie, de la comercial la controlul gestiunii, de la logistică la aprovizionare
 • Monitorizarea rețelei de vânzări prin intermediul unui CRM centralizat
 • Structurarea şi automatizarea de comenzi de către reţeaua comercială de agenţi
 • Gestionarea planificării logisticii extrene ale depozitului cu transferuri în timp real
 • Programarea  transporturilor în funcție de materiale disponibile în depozit
 • Monitorizarea performanţei companiei cu un instrument integrat de business intelligence
 • Gestionarea lichidităţii comisioanelor pe baza logicii personalizate

SOLUȚIA

S-a implementat FLuentis pentru managementul tuturor funcţiilor companiei. Sistemul a fost dotat cu un mediu CRM pentru managementul a celor aproximativ 40 de agenţi distribuiți în teritoriu care pot introduce în sistem automat  comezile lor, verificând disponibilitatea articolelor în timp real și monitorizând progresului lor. Pentru Ambre partea comercială şi logistică este esenţială pentru gestionarea fiecărei comenzi cu profesionalism, precizie și punctualitate. Datorită colaborării dintre Amber şi echipa de implementare Fluentis a fost posibilă crearea unui proiect care aduce o serie contemporană de tehnologii:

Fluentis ca ERP evoluat pentru gestionarea companiei în sectoarele administraţie, trezorerie, control gestiune, achiziții, vânzări și logistică.
Introducerea unui mediu virtualizat a oferit posibilitatea de a constitui un sistem unic care să permită operarea din diferite sedii distribuite în teritoriu.

Introducerea unui mediu CRM pentru monitorizarea şi gestionarea activităţilor de vânzare.

Introducerea a Fluentis Web Access pentru gestiunea automată a logisticii externe de care Amber se folosește de mai mulţi ani.

Implementarea Business Intelligence pentru pentru a da Managementului, într-un timp util, informaţii necesare cu privire la progresul companiei.

BENEFICII

SISTEM INTEGRAT: utilizarea de tehnologii multiple cu aceeaşi bază de date a permis companiei să concentreze propriile investiţiile în valoarea adăugată a produselor, decât în activități de replicare/copiere date periculoase, grele şi neproductive.

REAL TIME MANAGEMENT: Un mediu ERP integrat în mod nativ la mediul CRM permite eliminarea copierii de informaţii şi distribuţia acestora în timp real. Astfel agenţii pot verifica disponibilitatea articolelor, pot încărca automat în sistem comenzile și verifica poziţia contabilă ale clienţilor săi.

LOGISTICĂ EXTERNĂ: Ambre se folosește de mai mulţi ani de furnizori de logistică externă, dar a rezultat o gestionare foarte costisitoare şi consumatoare de timp a informaţiilor spre şi dinspre depozitul exterior. Cu FluentisWebAccess, în tehnologie Web 2.0, se defineşte un standard de comunicare automat între sistemul informațional Fluentis şi cel al furnizorilor de logistică, recuperând în termeni de eficienţă, cu disponibilitățile în timp real, şi de bani.

CUSTOMER SERVICE: Datorită sinergiei dintre Fluentis, CRM şi FluentisWebAccess, Ambre a recuperat în termeni de eficienţă şi de servicii mai precise şi în timp util pentru clienţii săi.

 

ELECTRICA & ELECTRONIC

Clienti

Romania:

Farotec (electrice),

Ergad (electronice),

Ecas Electro (electronice)

Alte tari:

Bertinoro (ITA),

Mareco Luce (electrice)

Studii de caz

MarecoLuce

Din anul 1973 MarecoLuce se face sisteme de iluminat pentru interior si exterior. Prin intermediul unei game substanţiale de produse, compania serveşte nevoile unei clientele diverse, de la mediul privat la administraţia publică, menţinând în acelaşi timp un echilibru foarte bun între costuri şi standarde ridicate de produs.

Prezent pe piața naţională şi internaţională, compania are o sensibilitate deosebită față de aşa-numitele solutii de „poluare vizuală”, din ce în ce mai căutat atât în ​​ceea ce priveşte tehnologia aplicată cât și în design.

NECESITĂȚI

 • Organizarea gestiuniiestimărilor produselor într-un sistem centralizat;
 • Monitorizarea rețelei de vânzări în mod centralizat prin intermediul unui CRM;
 • Gestionarea aprobării comenzilor de cu un flux autorizat;
 • Gestionarea programării logisticii interne a depozitului cu mişcări în timp real;
 •  Gestionarea procedurilor de inventar în ciclic şi fără oprire;
 • Programarea livrărilor pe baza materialului disponibil în depozit;
 • Gestionarea bunurilor primite, după un control al calităţii în conformitate cu cerințele furnizorului;
 • Planificarea producţiei (MPS), în funcție de un amestec de MTO (make to Order) şi MTS (Make to Stock);
 • Gestionarea progresului de producţie într-un mod integrat
 • Efectuarea controlului costurilor efective și a …………….
 • Emiterea documentelor de facturare electronică prin poștă certificată
 • Implementarea unui mediu de Content management / Management de conţinut pentru a partaja documente tehnice de propriile produse cu structuri externe, studii, proiecte şi agenţi.

SOLUŢIA

Datorită atenţii specială a managemtului companiei Marecoluce în etapa de proiectare, echipa de implementare, a reuşit intr-un timp record de şase luni să treacă toată baza de date de la platforma AS400 precedentă către Fluentis. Datorită unei determinări puternice al consiliului director şi a colaborării cu toate departamentele companiei a fost posibilă realizarea unui proces de reorganizare, aducând o serie de tehnologii contemporane şi beneficii:

 • Acoperirea Wi.Fi. în departamentele de producţie şi de depozitare au făcut posibilă introducerea WMS Fluentis MOBILE pentru a răspunde eficient la trasabilitatea tuturor proceselor de producţie şi logistice
 • Crearea unui sistem de virtualizare a permis integrarea rapidă a gestiunii Fluentis în transferul rapid a datelor necesare
 • Introducerea unui mediu CRM pentru monitorizarea activităţilor de vânzare
 • Introducerea CMS pentru gestionara documentaţiei tehnice anexată gestionării
 • Punerea în aplicare a Supervisor pentru automatizarea proceselor și a notificărilor operaţionale
 • Integrarea de Business Intelligence pentru monitorizare datelor în timp real

BENEFICII

SISTEM INTEGRAT: utilizarea de tehnologii multiple a permis companiei să-şi concentreze investiţiile proprii în produse cu valoare adăugată, mai degrabă decât în cu grad de risc ridicat, greoaie şi neproductive în replicarea datelor.

REAL TIME MANAGEMENT: O consecinţă pozitivă a sistemului integrat este abilitatea de a lucra cu informaţii corecte pentru a evita întârzieri pentru actualizări şi date redundante. În cadrul procedurilor logistice personalul este capabil de a corecta informaţiile care sunt imediat puse la dispoziţia tuturor departamentelor de operare, vânzare, cumpărare, administrare.

ORGANIZAREA PRO-ACTIVĂ: Odată cu aplicarea Supervisor, compania este garantată de o monitorizare atentă şi constantă a situaţiilor considerate a fi mai critice, pentru a nu pierde din vedere informaţii organizatorice legate de un personal mai distras. O monitorizare continuă a proceselor companiei permit chiar şi în absenţa personalului de a solicita acţiuni corective imediate.

SERVICII CĂTRE CLIENT: Prin CMS integrat, a fost posibilă integrarea informaţiilor eterogene ca un fisier PDF, fișe tehnice, proprietatile  articolelor cu reţeaua de vânzări prin intermediul unui site întotdeauna on-line integrat cu gestionalul, chiar şi atunci când compania nu este oprativă.

REȚEAUA DE VÂNZĂRI: Prin OpportunityPlan, CRM integrat, este posibilă ținerea sub control a întregului proces de pre-vânzări şi vânzări. În mod automat o estimare trece în comanda clientului, leagând toate informaţiile de pre-vânzare  la vânzarea propriu-zisă. Se potrivesc Estimările sunt în  măsură să dea o proiecţie de bugetu al vânzărilor pentru următorul trimestru. Au fost puse în aplicare anumite documente, cum ar fi protecția proiectului.

 

MANUFACTURI

Clienti

Alte tari:

Siliconature (ITA)

Studiu de caz

Siliconature

Siliconature spa a fost fondată în 1989 cu scopul de a se afirma pe piaţa internaţională ca un producător de hârtie specială și de de uz tehnic pentru aplicații speciale.

Creşterea continuă şi afirmarea pe pieţele internațioanle au făcut posibilă crearea unei structuri organizatorice, o capacitate de producţie capabilă să garanteze o gamă largă de soluţii pentru piaţa ţintă şi o flexibilitate capabilă să garanteze propuneri şi soluţii personalizate pentru fiecare utilizare şi / sau sector specific de utilizare.

Succesul obținut în ultimii ani, a împins, de asemenea, compania să efectueze strategii de  internaţionalizare în piaţa nord-americană şi piaţa chineză cu structuri de producţie in loco.
Atenţia asupra mediului şi certificarea proceselor de producţie fac din Siliconature spa o companie lider la nivel la nivel internaţional, capabilă să se afirme într-un mod strategic pe pieţe, asigurând fiablitate și rezultate, chiar şi pe termen mediu şi lung.

NECESITĂȚI

 • Un sistem informatic integrat de la administrare la producţie pentru a garanta controlul programării celor 6 linii de producţie
 • Gestionarea planificăii logisticii interne a depozitului cu mişcări în timp real
 • Gestionarea activităţilor de inventar în mod rotativ, fără oprire
 • Gestionarea programării transporturilor cu introducerea gestiunii UDC  în sectorul de vânzări
 • Introducerea unei gestiuni pe atribute, autonomă, pentru norminalizarea  registrului articolelor și pentru codificarea produselor finite
 • Planificarea producţiei (MPS), în funcție de un mix între OTM (Make to Order) şi MTS (Make to Stock)
 • Gestionarea capacității centrului de lucru printr-o diagramă Gantt în Fluentis
 • Gestionarea progresele de producţie în mod automat, redând momentele efective de lucru
 • Setarea logicii BPA (Business Process Automation) pentru a controla fluxul operaţional
 • Un ERP standardizat în UNICODE care prevede posibilitatea de internaţionalizare în limba chineză
 • Internationalizarea mediului ERP prin consolidarea filialei comerciale în Statele Unite şi a viitoarei unităţi de producţie în China
 • Gestionarea şi organizarea structurii comerciale în mod centralizat printr-un mediu CRM

SOLUŢIA

A fost implementat Fluentis, un sistem informatic integrat pentru gestionarea tuturor funcţiilor de business, împreună cu Fluentis MOBILE, pentru gestionarea logisticii integrate. Parteneriatul de lungă durată cu echipa de implementare, a permis companiei Siliconature să planifice de-a lungul anilor introducerea de aplicaţii şi tehnologii pentru a sprijini strategii de business, cum ar fi:

 • Fluentis ca ERP evoluat pentru gestionarea afacerilor în domenii precum administraţia, Trezoreria, Controlul gestiunii, Achiziții, Vânzări,Logistică și Producție
 • Acoperire Wi-Fi în departamentul de logistică pentru introducerea a Fluentis MOBILE ajungând a se efectua toate transferurile logistice atât ale semi-prefabricatelor, cât și a produselor finite în timp real
 • Introducerea unui mediu integrat pentru programarea producţiei (MPS), precum şi în ceea ce priveşte planificarea achiziţiilor de resurse interne, concepute ca și centre de lucru (CRP)
 • Introducerea de soluţii de tip CRM integrate în mod nativ cu mediul de gestiune pentru a sprijini structura comercială în gestionarea operaţională al sectorului de pre-vânzare
 • Fluentis la nivel internaţional cu o acoperire funcţională pentru gestionarea filialei comerciale ale SUA și a viitoarei unități de producție în China
 • Consolidarea grupului între sediul central din Italia şi cele din străinătate
 • Implementarea Supervisor pentru automatizarea proceselor și a notificărilor
  operaţionale

BENEFICII

 • Sistem integrat: planificare pe termen mediu a permis clientului să implementeze  în timp soluţii cu valoare adăugată
 • REAL TIME MANAGEMENT: Un mediu ERP integrat permite companiei să colecteze informaţii într-un mod structurat în timp real, de unde sunt generate și propagate funcţiile specifice interesate
 • Business Process Automation / Automatizarea proceselor de afaceri: Cu Supervisor, compania este în măsură să structureze verificare şi control automat al proceselor considerate mai critice. O monitorizare continuă a proceselor de afaceri permite chiar şi în caz de absenţă a personalului să se solicite acţiuni corective imediate.
 • Gestiunea producţiei și organizarea comercială: Odată cu includerea sectorului de producţie a Fluentis, planificatorul de producţie este în măsură să analizeze comenzile de vânzări şi să gestioneze viabilitatea lor, atât în ​​ceea ce priveşte achiziţiile deja planificate sau de planificat, cât și în ​​termeni de resursele interne. În plus, Departamentul comercial este capabil să asigure fiabilitatea mai mare a informaţilor şi gestionarea atentă a activităţilor comerciale.
 • Internaționalizare: Gama de produse integrate oferă astăzi companiei Siliconature SpA capacitatea de a gestiona diferite activități de business italiene şi străine, în acoperire totală, atât în termeni funcționali cât și de serviciu

 

PRINTING

Clienti

Romania:

Monitorul Oficial (tipografie)

 

AUTOMOTIVE

Clienti

Romania:

Sirfit (motoare),

Casagrande (masini forat),

Netex (textile auto)

 

TELECOMUNICATII

Clienti

Romania:

Rartel (sateliti)