Sector Privat

Fluentis – solutii verticalizate

Cu 20 de ani de experiența acumulată într-o varietate de piețe verticale, vă permite să exceleze în domeniile lor, folosind cele mai bune practici și procese specifice. Fluentis în diferite sectoare ale pieței este capabil să optimizeze gestionarea afacerii dvs. de bazăși să extindă potențialul de afaceri.

Experienta indelungata alături de clienții săi, în diferite piețe verticale a însemnat că analiza diferitelor zone a avut o evoluție continuă spre o maturare mai specifica și cu mai mult conținut. Prezența speciala a unui sistem dens de parametrizare permite algoritmi Fluentis să opereze în funcție de setările stabilite la nivelul de analizăși personalizarea produsului la client specific sau Vertical Market.

Următoarele piețe verticale au fost apoi analizate și documentate și implementate în cadrul produsului Fluentis

Domeniul Fashion
Domeniul Siderurgic
Domeniul Chimic
Domeniul Farmaceutic
Domeniul Alimentar
Domeniul Mobila
Domeniul Turnatorii
Domeniul Servicii
Domeniul Turistic


DOMENIUL Fashion

Gestiunea mărimii şi a culorii / colectii/ textile

Piaţa confecţiilor este caracterizată de o evoluţie continuă în ceea ce priveşte strategiile de producţie şi distribuţie. Pentru a menţine poziţia de leader şi fidelitatea propriilor clienţi este necesară lansarea pe piaţă de produse noi, în intervale de timp tot mai reduse, ţinând sub control stocurile din gestiune mai ales în momentele critice de lansare a noilor colecţii. Acest lucru cere un sistem informatic dinamic, personalizat şi extrem de actual.

Cu Fluentis sectorul fashion este în siguranţă.

Puncte forte

 • Gestiunea taliei, culorii, mărimii sau Drop, marcarea, returul materialor şi gestiunea lor
 • Gestiunea liniilor de produs, a Line List, a Mărcilor şi a Evenimentelor.
 • Posibilitatea de a crea ofertele şi stocurile pe atribut
 • Gestiunea imaginilor care vor fi inserate în documentale de listat
 • Gestiunea mostrelor cu posibilitatea de a integra cataloage digitale
 • Gestiunea expediţiilor pe sortimente
 • Gestiunea prototipării modelelor
 • Gestiunea Sezonului şi a costurilor articolului pe Sezon

DOMENIUL Siderurgic

Programator de producţie pentru o planificare optimă.

Modulul MRP realizeazează planificarea detaliată a necesarului de materiale, determinat pe baza planului principal de producţie (MPS).

Sectorul tipic care operează în mod normal cu MTO (“Make to Order”). Lucrarea pe comandă, care interesează deseori şi planificarea lucrărilor externe (Sistem Lohn), reprezintă producţia tipică pe care am abordat-o în majoritatea instalărilor.

Puncte forte ale sectorului siderurgic:

 • Algoritm ATP
 • Gestionare Comenzi monoprodus sau multiprodus
 • Avansare şi calculare cost comandă în timp real
 • Planificare MPS Programare MS şi control capacitate CRP
 • Diagramă Gantt Integrată
 • Gestionare sistem lohn
 • Gestionare magazii working progress (W.I.P)

DOMENIUL Chimic

Organizarea Certificatelor, Reţetelor, Atributelor pe articol

Customizarea aplicaţiei Fluentis pentru industria chimică se concretizează în configurarea ariilor Producţie şi Logistică.

Punctele importante ale acestei verticalizări sunt:

 • Gestionarea informaţiilor specifice legate de articolul din gestiune, cum ar fi definirea parametrilor pentru Controlul Calităţii
 • Gestionarea listei componentelor ca reţetă
 • Confidenţialitatea compoziţiilor
 • Producţia pe loturi (Bulk) cu trasabilitate
 • Trasabilitatea în supply chain a lotului furnizorului

DOMENIUL Farmaceutic

Conform 21 CFR Part 11

Mediul farmaceutic se caracterizează prin nevoia de uniformizare a sistemului informativ cu NBF (Norme de Bună Fabricare) şi cu standardul FDA (Food & Drug Administration). FDA are sarcina de a delimita cu exactitate normele de bună fabricaţie, care în perimetrul fiecărui stat sunt interpretate şi stabilite ca obligatorii pentru a garanta o producţie controlată.

Pentru producătorii de medicamente sau cosmetice este fundamental ca produsele lor şi ciclurile productive să satisfacă normele ministeriale curente, inclusiv respectarea 21 CFR part 11.

Fluentis este o aplicaţie în faza de certificare în companii naţionale de relevanţă globală.

Gestiunea carantinelor, gestiunea conformităţii loturilor, organizarea ediţiilor, gestiunea ‘’Audit Trail-ului’’ şi a configurării acceselor la măştile de protecţie, la introducerea şi modificarea datelor sunt principalele ‘’requirements’’ pe care un software ERP trebuie să le aibă pentru sectorul farmaceutic, prin incapacitatea de a putea garanta companiei posibilitatea de a participa la un proces de ‘’Validation Plan’’.

Cu Fluentis o companie farmaceutica poată să gestioneze:

 • siguranţa şi marcarea liniei productive a unui produs care pleacă de la materiile sale prime până la scoaterea sa pe piaţă;
 • statutul loturilor (carantină, conform, inspecţie, autorizat, expirat), trasabilitatea totală;
 • tipărirea etichetelor medicamentelor cu marca fiecărei etichete;
 • calculul excipienţilor şi a materialelor pentru amestecuri procentuale deţinute de articole în reţetare;
 • reţetele şi modificările unei liste de componente ediţiile publicate ale prospectelor cu marca relativă la cele in ediţii, în cursul anilor. O singură ediţie dintre acestea este în vigoare într-o anumită perioadă şi apare în ordinele de achiziţie şi de vânzare, rambursarea cheltuielilor informatorilor ştiinţifici prin intermediul unui site web care comunică cu baza de date a gestionalului.

DOMENIUL Alimentar

Trasabilitate: întodeauna şi oriunde

Doi termeni au devenit de uz comun în ultimii ani în domeniul agro-alimentar: „trasabilitatea” şi „retrasabilitatea” loturilor.

Carne, salamuri, oua şi fructe şi legume trebuie să fie identificate cu o ‘’carte de identitate’’

Produsele agro-alimentare trebuie să conţină pe ambalaj o etichetă şi o serie de informaţii care permit cunoaşterea traseului unui aliment din momentul producerii până în momentul achiziţiei finale, conferindu-i calitatea de „trasabilitate”.

Cu Fluentis acest lucru este posibil:

Trasabilitatea garantează calitatea produselor; doar în acest mod firma poate ieşi învingătoare din confruntarea cu o piaţă globală unde este importantă respectarea regulilor severe din sectorul agro-alimentar adoptate de Italia.


DOMENIUL Mobilă şi amenajări interioare

Fluentis: ERP pe măsură!

Sectorul industrial al mobilei şi al amenajărilor interioare este caracterizat de variabilitatea produsului. Capacitatea de a adapta procesele interne ale companiei la exigenţele pieţei, implică o producţie MTO (Make to Order), unde capacitatea de a exercita o organizarea a stocurilor JIT (Just in Time) intră în conflict cu cerinţa de a răspunde rapid clientului final.

ERP-ul Fluentis şi configuratorul Visual Taylor oferă companiei o importantă creştere a eficienţei. Capacitatea de a crea rapid o comandă, de a identifica cu exactitate compoziţia atât tehnică, cât şi comercială, inserarea sa în producţie, posibilitatea de a urmări întregul ciclu de furnizare şi sub-furnizare prin intermediul sistemului lohn, ajungând până la realizarea completă cu monitorizarea continuă a costurilor şi timpilor este unul din rezultatele multiple pe care Fluentis le oferă eficient şi rapid clienţilor noştrii.


DOMENIUL Turnătorii

Fluentis: aplicaţie adecvată turnătoriilor

Într-un sector de lucru, în care dimensiunile loturilor şi timpii de livrare sunt punctele critice care trebuie depaşite, eficienţa planificării producţiei este atu-ul pentru obţinerea satisfacţiei clientului şi pentru a realiza optim şi în siguranţa absolută întreg procesul.

Fluentis pune în prim plan fişa din care sunt extrase toate datele necesare pentru executarea comenzii:

 • crearea componentelor matriţei, intervale de consum şi întreţineri succesive;
 • toate datele tehnice necesare producţiei: bucăţi pe matrice, articole pe matriţă, aliaj
 • amestecuri, imprimate/oră, loturi, indici de modificare, greutăţi, dimensiuni;
 • utilajele de producţie şi locaţia uneltelor;
 • diferitele cicluri de lucru interne şi externe: gestionarea terţilor şi a ofertelor externe;
 • construirea modelului şi succesivele întreţineri;
 • toate datele tehnice necesare producţiei: mulaje, placi, detaliul miezului unei forme, compoziţia bridelor, aliaj, amestecuri.

DOMENIUL Servicii

Project Management, intervenţii, avansare proiect, facturare activităţi.

Operarea în sectorul terţiar implică o administrare complexă; în centrul atenţiei sunt resursele umane pentru care organizarea globală prezintă dificultăţi zilnice.

Construirea unui proiect, definirea macrofazelor (WPS), a diverselor ramificaţii şi dependenţe reprezintă ceea ce un project manager trebuie să înfrunte în faza iniţială a muncii sale.

Pentru o estimare corectă trebuie să evalueze resursele necesare, să le identifice pe baza disponibilităţii lor, a competenţei şi a costurilor de funcţionare prin utilizarea unei aplicaţii integrate.

După estimarea şi confirmarea posibilităţii de a realiza proiectului, deseori se crează documentaţia prin intermediul căreia proiectul va prinde formă.

Controlul avansării, atât economic cât şi operativ este ceea ce Fluentis poate garanta de peste 15 ani.


DOMENIUL Turistic

Gestionarea Parity Rates, gestionarea Suballotments

Verticalizarea pentru sectorul turistic permite agenţiilor de voiaj să gestioneze problemele relative la rezervări, cum ar fi: camere, tour, şi transferuri.

Este prevăzută administrarea contractelor de achiziţii, cu generarea disponibilităţii şi a rezervării tip „allotments” relative la fiecare hotel precodificat. Ofertele de vânzare sunt configurabile direct din aplicaţie şi oferă posibilitatea de a identifica preţul just, pentru fiecare serviciu oferit de furnizor.

Gestionarea contractelor de achiziţii permite verificarea disponibilităţii produselor, atât cantitativ cât şi temporal, ajustarea costului pentru generarea ofertelor de vânzare prin intermediul utilizării MarkUp, gestionarea perioadelor de închidere ale hotelului, gestionarea produselor în mod multiallotments, gestionarea minimum stays şi a rack rates, gestionarea perioadelor de vârf şi a celor normale.

Fluentis permite gestionarea allotments prin intermediul cărora se poate modifica tipul de rezervare, zilele de release, disponibilitatea camerelor, majorând sau diminuând cantitatea disponibilă pe zi. Cu gestionarea suballotment, pentru clienţii particulari, se pot crea adevărate magazii de disponibilitate specifice unde este transferată o parte din disponibilitatea agenţiei.

Gestionarea practicelor sau Files constă într-o adevărată rezervare prin intermediul căreia se verifică disponibilitatea camerelor în timpul selectării produselor de tip accomodation (camere).